top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z rozpoczęciem obowiązywania nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) pragniemy poinformować, iż Państwa dane znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy je jako Administrator, w celu realizacji łączących nas umów biznesowych. Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i traktujemy Państwa dane z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.

 

W związku z tym pragniemy poinformować Państwa , iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Global 2016 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-203), ul. Romana Dmowskiego 17B, 50-128 Wrocław, KRS: 0000442982, NIP: 8982202091;
 

2. Podstawą prawną przetwarzania powierzonych nam danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcia na Twoje zlecenie działań celem zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 

3. W związku z realizacją wiążących nas umów i korespondencji Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do następujących odbiorców: osób upoważnionych przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych, a więc przede wszystkim:

- administracji, członkom zarządu, naszym pracownikom, którym powierzono obowiązki związane z realizacją przedmiotowych spraw,

- podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie,

- innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, dostawcom IT, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym

- spółkom z naszej grupy kapitałowej;
 

4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy i stanowi warunek podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy;
 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres obowiązywania umowy i to do upływu terminów przedawnienia dla złożenia oficjalnych roszczeń przeciwko Administratorowi Danych;
 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO/ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie,  iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

bottom of page